Välkommen till scsi.se

Scsi = Small Computer Systems Interface
På denna sida ska jag försöka beskriva begreppet scsi.

Scsi
Scsi, akronym för Small Computer Systems Interface, vilket är ett gränssnitt som är en ANSI-standard för anslutning av kringutrustning till små datorer som t.ex. hårddiskar.
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/SCSI

Small Computer Systems Interface (SCSI)
Small Computer Systems Interface, ett gränssnitt som är en ANSI-standard för anslutning av kringutrustning till små datorer. SCSI medger direkt anslutning av den interna databussen och överföringen till och från yttre enheter blir därför mycket snabb. Flera olika yttre enheter kan anslutas i serie men endast en i taget kan kommunicera med systemet.

Apple Macintosh har SCSI-gränssnitt som standard men i de flesta fall måste man i PC installera ett särskilt SCSI-kort och särskilda drivrutiner, ASPI.

SCSI-2 är nästan dubbelt så snabbt som grundversionen med en överföringshastighet av 10 Mbyte/s. Nya metoder, som Fast-ATA-2, Ultra ATA och EIDE kan dock komma att ersätta SCSI. Nyare versioner av SCSI är Wide SCSI, Fast/Wide SCSI och Ultra SCSI. Fast SCSI har hastigheten 10 Mbyte/s (som SCSI-2). Wide SCSI innebär att bussbredden ökar från 8 till 16 eller 32 bitar med hastigheten 20 Mbyte/s. Ultra SCSI fördubblar prestanda en gång till och kan hantera 16 sammankopplade enheter.

Alternativ till SCSI är FireWire och USB (version 2.0).
Källa: http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=571

SCSI är en buss som går i en lång kedja
SCSI är en buss som går i en lång kedja genom alla enheterna. Den ursprungliga (smala) SCSI-definitionen hade 8 databitar och kunde ansluta upp till 8 enheter, kallade LUN, som numrerades från 0 till 7. Den modernare wide SCSI hade 16 bitar och klarade att ansluta 16 LUN, 0-15.

Termen "small" ska förstås som att det inte handlar om stordatorer eller superdatorer. SCSI har spelat en stor roll på minidatorer med Unix, på Apple Macintosh och har även funnits som tillval (för ökad prestanda) på PC under 1980- och 1990-talet. På större systemen börjar SCSI nu ersättas med SAN-lösningar och optofiber, medan PC-arkitekturen alltid dominerats av de enklare IDE, EIDE och ATA-bussarna som kräver mer av processorn?s uppmärksamhet.
Källa: http://susning.nu/SCSI

Nytt på scsi.se

  
Copyright © 2008 - 2011 scsi.se Alla rättigheter förbehålles.